Verkennen

Voordat een opdracht daadwerkelijk van de grond komt, moet er verkennend en analytisch werk worden gedaan. Heldere structurering is noodzakelijk om volledig te zijn, de juiste richting op te gaan, de beste strategie te kiezen en goed over de opdracht te kunnen communiceren.

Dit geldt zowel voor projectorganisaties als agile-organisaties. Beiden werken meestal vanuit een 'stip-op-de-horizon' met een 'roadmap'.

  • Projecten worden gestart via een Opdrachtdefinitie, Project Brief, een PSA (Project Start Architectuur) en daarna het PID (Project Initiatie Document).
  • Agile organisaties werken vanuit een backlog met Epics (grote veranderelementen) die via 'refinement' worden vertaald in 'features' en 'enablers'.

In beide gevallen is decompositie (bergketen, berg, ..., rotsblok, kei, grind, zand, klei) en besturing via overzicht en inzicht in onderlinge samenhang, met impact en risico's belangrijk.

IXXI helpt u graag bij deze verkennende fase: 06 5379 1865, b.kooter@ixxi.nl

Het volgende schema geeft een overzicht van wat u kan verwachten tijdens de verkenning / initiatiefase van een opdracht.

Verkennen