De mens centraal

Veel organisatie maar ook de overheid zeggen dat ze de mens/klant/burger centraal stellen. Zeggen, doen en ervaren geven vaak verschillende werkelijkheden. Om een en ander beter te kunnen duiden hieronder een overzicht van aspecten die te maken hebben met de mens centraal stellen.

Denkraam (mindmap) de mens centraal