Wie zijn we

IXXI is een informatie-engineering bedrijf dat ervoor zorgt dat uw visie m.b.t. uw informatiehuishouding gestalte krijgt en realiteit wordt.

IXXI brengt, in samenspraak met uw eigen specialisten, uw business, uw informatiehuishouding en uw veranderopgave in beeld, waardoor besturing van de beoogde verandering eenvoudiger / transparanter / voorspelbaarder wordt.

  • We gebruiken schema's om het speelveld en de opdracht grondig te analyseren en helder te structureren.
  • Onze (analyse)schema's refelecteren de complexe werkelijkheid, streven volledigheid na en maken de opgave bespreekbaar. Eventuele communicatie-uitingen met minder informatie, kunnen hiervan worden afgeleid.
  • Het business-landschap biedt overzicht en inzicht in onderlinge afhankelijkheden, de locatie van kansen en verbeterpunten en de speelruimte die nodig is om flexibel te kunnen omgaan met veranderende inzichten en belangen.
  • ┬áBedenk dat het landschap meestal groter is dan de scope van de opdracht; maar wie zich beperkt tot de scope, vergeet dat de risico's vaak daarbuiten liggen.
  • Wij slaan de brug tussen de businessbehoefte en de mogelijkheden die informatietechnologie biedt.

Dat de mens, in onze visie, een centrale rol inneemt, is weergegeven in het logo van IXXI.

  • Technologie moet in onze visie de mens ondersteunen bij de rol die wordt vervuld.
  • Interactie tussen business objecten (organisatie, mens, 'machine') is daarom een belangrijk uitgangspunt bij het vormgeven van verandering; welke objecten zijn er, welke interactie is er en welke informatie is essentieel bij die interactie. Het 'wie' en 'wat' is in onze ogen belangrijker dan het 'hoe'. Het 'wie/wat' is beperkt en hierover is snel concensus te verkrijgen. Het 'hoe' kan echter op oneindig veel manieren (volledigheid en juistheid zijn niet te garanderen). De 'swimlane' weergave vinden wij een zeer goede manier om een proces weer te geven met een combinatie van het 'wie', het 'wat' en het 'wanneer'.
  • De meeste mensen zijn visueel ingesteld. Schema's triggeren de creativiteit en zorgen voor volledigheid en juistheid bij veranderopgaven.
  • Zodra mensen gaan wijzen in schema's, worden gesprekken gericht en specifiek. Ontbrekende elementen komen op tafel en onvolkomenheden duidelijk. Aanpassen/aanvullen van de schema's leidt dan tot draagvlak, belangrijk bij veranderen.

Bent u geinteresseerd, neem contact op voor een verkennend gesprek. Telefoon: +31 6 5379 1865, Email: b.kooter@ixxi.nl

Bas Kooter

Bas Kooter is eigenaar en directeur van IXXI BV.